Markarbete i trädgården

Hej!

Idag tänkte jag prata lite om markarbete i trädgården. Jag tänkte främst prata om den delen av markarbete som ofta benäms som ”Landskapsarkitektur”. Landskapsarkitektur är både en vetenskap och en konst. För en tjänsteleverantör som uppskattar behovet av förståelse för både konstruktion och natur när man skapar ett landskap, se till Glendale.

Konstruktionen kräver nogranna studier och observationer. Arbetet skiljer sig mycket beroende på vilken del av världen det utförs i. Därför rekommenderas normalt lokala experter om det görs för första gången. Förståelsen av marken är en av de viktigaste förutsättningarna för framgångsrik landskapsarkitektur. Olika naturliga egenskaper som terräng, topografi, markkvaliteter, rådande vindar, djupet av frostlinjen och systemet med infödd flora och fauna måste beaktas. Ibland är landet inte lämpligt för landskapsarkitektur. För att jobbet då ska kunna utföras så måste landet omformas. Avlägsnande av jord från marken kallas skärning medan jorden läggs till sluttningen kallas den fyllning. Ibland kan klassificeringsprocessen innebära borttagning av alltför stort avfall (deponier), mark och stenar, så designers bör ta hänsyn till i planeringsstadiet.

I början gör landskapsarkitekten en ritning som är en grov design och layout av vad som kan göras med marken för att uppnå önskat resultat. Olika pennor krävs för att göra grafik på bilden. Landskapsarkitektur har blivit mer tekniskt än naturligt, eftersom få projekt börjar utan bulldozers, gräsklippare eller motorsågar. Olika områden har olika kvaliteter av växter. Vid växande nytt gräs bör det helst ske under våren och hösten årstider för att maximera tillväxten och för att minimera spridningen av ogräs. Gödselmedel krävs för detta ändamål i överskjutande mängder som naturlig landskapsarkitektur görs. Vissa landskapsarkitekter föredrar att använda blandgrus med stenar av varierande storlek för att ge intresse för stora områden.